Архив новостей
понвтрсрдчетпятсубвск
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Главная Общество От гӧраса орденоносец

От гӧраса орденоносец

27 июля 2021

От «гöра», муса От «гöра»
Визув Эжва ю, видз да рас
Кодi чужлiс тан, быдмис-сöвмылiс
Ёрта-ёртыслы ставöн ас…

Елизавета Николаевна Нефедова

Любовь Туевалöн кывбур юкöнöн талун ме пана ещö öти гижöд От «гöраса» олысьяс йылысь – тöдмöда Елизавета Николаевна Нефедовалöн олан туйкöд.


Чужлiс сiйö 1935 вося февраль öкмысöд лунö Улыс Отйын, вичкоын уджалысьлöн семьяын. Лизаысь кындзи бать-мамыслöн вöлiны нин Öльöксан пи да Галина ныв.

Лизалöн вокыс велöдчылöма машинистö, а чойыслöн олöмыс другöн кусöма вöр пöрöдiгöн, кор государство став ныв-зонмöс коми грезъясысь мöдöдiс заптыны вöр.
1931 воын Лизалысь бать-мамсö раскулачитöмаöсь – колхозъяслы, кодъясö мырдöн пыртöдiсны грездъясын олысь йöзöс, колöны вöлi скöт да уджалан инвентарь. А 1940 воын Лизалысь мамсö репрессируйтöмаöсь. Лиза колис мам-батьтöг. 1943 воын сiйöс нуöдiсны Емдiнса детдомö.


«Олiм сэнi зэв сьöкыда, тшыгъялiм, век сюмалiс кынöм. Няньсö сетлiсны 350 грамм. Сутки вылö. Вöйна вöлi мунö. Но, мöйта помнита, тшыгъялöмысь да висьöмысь некод эз кувлы, – казьтылö Елизавета Николаевна.


Детдомын сiйö овлöма 1943 восянь 1947 воöдз. Сэсся нывкасö ас дорас босьтöма дядьыс, Иов Михайлович, кодi вöйна вылын вöлöма лётчикöн, ёна доймылöма. Отйö бöр воöм бöрын Лиза пырöма велöдчыны Кырувса сизим класса школаö. Дас класс помавлöма нин Емдiнса шöр школаын. Олöма интернатын, шойччан лунъясö да каникулъяс дырйи ветлывлöма гортас. Подöн колö вöлi мунны квайт километр гöгöр. Емдiн школаын велöдчывлöмаöсь Туискерöсса, Кöжмудорса, Гажакерöсса, Семуковоса да Отса челядь. Интернатын овлöмаöсь гажаа да öтвылысь.


1955 воын, шöр школа помалöм бöрын, Елизавета пырис уджавны «Выль туй» колхозö. Уджалiс быдпöлöс удж вылын – збой ныв некутшöм уджысь эз повлы. Сiйö кадас колхознöй муяс вылын быдтывлiсны анькытш сора зöр, капуста, картупель, шобдi, ид, рудзöг, галанка.


Кор Елизавета велöдчис нёльöд классын, пондiсны разьны кирпичысь вöчöм вичко, кодi зумвидзис-сулалiс Эжвалöн джуджыд нöрыс вылын. Кирпичсö баржаясöн катлiсны карö. Öти баржа абу кыпöдöма кирпич грузтö, да Сюлатуй грезд весьтасын сылöн потöма пыдöсыс. Сэнi, кытчö киссьöма кипичыс, öнi гожся кадö дзöля ванас петлывлö неыджыд дi.


Зiль да тöлка нылöс казялiсны колхозöн веськöдлысьяс, вöзйисны мöс видзан ферма вылын бригадирлысь удж. Уджавны ковмис как ферма вылын – Пальдорын да Улыс Отйын. Öтикас вöлöм видзöны 64, а мöдас – 72 сюра пемöс, кодъясöс дöзьöритiсны куим и нёль мöс лысьтысь нывбаба. Став уджыс вöчсис ки помысь: лысьтысьöм, вердöм, куйöд петкöдöм… Йöв флягаясöн катлiсны Сюлатуй грездö, вый вöчан заводö.


Кор Улыс Отйын лэптiсны выль ферма, сэтчö сувтöдiсны 180 мöс. Мöс лысьтысьысьлöн лыдыс содiс кöкъямыс мортöдз. Ньöжйöник пыртiсны механизация, но ныбабаяс кияс пыр век мунлывлiс уна сьöкыд удж. Та вылö видзöдтöг мöс лысьтысьысьяс пöвстысь унаöн лысьтывлiiсны куим, нёль, а то и вит сюрс литраöдз шöркодя быд мöскысь во быдöн. Медбуръяс лыдын Улыс От фермаын вöлi Надежда Львовна Ганова.


Кор заптöм турун эз тырмывлы, лунвыв регионъясысь Язель станция пыр вайлывлiсны идзас. Мöсъяслы сетöм водзвылын сiйöс пöжлывлiсны. Язель станция пыр жö волывлiс и комбикорм. Медым ас кадö ректыны вагонъяс, Язельö нуöдлывлiсны йöзсö автобусъясöн.


1964 воын Михаил Николаевич Туркин (Баку Миш), Великöй Отечественнöй вöйнаса ветеран, орденоносец, кодi уджалiс полеводствоса бригадирöн, мöдöдчис петны пенсия вылö, и кевмис кольтчыны сы местаö бригадирöн Елизаветаöс. Сiйö кöсйисис – олöмыс корис вежсьöмъяс.


«Коквицкöй» совхозын, Кырув грездын, бара пондiсны лэптыны выль фермаяс – тайö раз кирпичысь. Совхозса От юкöнын уджалiс куим бригада. Гожся кадö заптылiсны 450 гöгöр тонна турун, картупель быдтывлiсны 75 гектар вылын, силос вылö кöдзлывлiсны зöр сора анькытш. Совхозса От юкöнöн веськöдлiс Александр Питиримович Шашев, а совхозöн – Иов Михайлович Турбылев.
Елизавета Николаевналöн кузь уджалан туйвизь – 39 во. 1956 воын сiйö петiс верöс сайö. Верöсыс, Алексей Васильевич Нефедов, уджалiс трактористöн. Гозъя öтвыв мунiсны олöмыслöн став мытшöд пырыс, лэптiсны выль керка, кор важыс сотчис. Быдтiсны-велöдiсны да сувтöдiсны кок вылас квайт челядьöс – вит нылöс да пиöс.


Бур уджысь Елизавета Николаевнаöс наградитiсны Трудового Красного знамени орденöн (№987711, СССР-са Верховнöй Сöветса Президиумлöн указ сьöрти, кодi петiс 1975 вося февраль 17 лунö). Орденсö сетiсны Айкатыла сиктын Антонина Туркинакöд (сiйö Гажакерöсса олысь, уджалiс сплавын) öттшöтш.


Öнi тайö наградаыс куйлö шкатулкаын «Ветерн труда» медалькöд öтлаын. Сэнi жö куйлö и верöсыслöн татшöм жö медальыс. 1985 восянь Елизавета Нефедова пенсия вылын. Пока вермис, видзис мöс, кукань да ыжъясöс, быдтiс градвыв пуктас. Керка гöгöрыс сылöн век розъялö уна дзоридз.


Менам юалöм вылö Елизавета Николаевна вочавидзис, мый оз гöгöрво öнiя том йöзöс, налысь жуйвидзöм олöмсö.


Сöкыд удж-олöм да арлыд вöчисны ассьыныс уджсö – Елизавета Нефедовалöн висьöны кокъясыс, ветлöдлö тележка манера приспособление отсöгöн. Но и öнi частö петавлывлö ывла вылö, радейтö видзöдны Эжва ю да вöр-валöн мичлун вылö.


«А ордентö ме эг и новлывлы», – медбöрас содтiс Елизавета Николаевна.

 

ВАСИЛИЙ КОСТРОМИН.
 

Комментарии (0)


Противодействие коррупцииФотогалерея
Версия для слабовидящих